İMİŞLİ REGİONAL ƏDLİYYƏ İDARƏSİ

Rəis   Orucov İsgəndər Əsəd oğlu; 
Telefon:   (02124) 6-12-13 ; 
Faks: (02124) 6-26-94; 
Email: imishli_rd@justice.gov.az; 
Ünvan: İmişli şəhəri, Sevil Qazıyeva 12a;

İmişli regional ədliyyə idarəsinin ərazi yurisdiksiyasına Beyləqan, Biləsuvar, İmişli, Saatlı,  rayonları daxildir.